Zwolnienie z opłaty dzieci 6-letnich

Informujemy, że od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci 6-letnich (ur. w 2010 r.) zostają zwolnieni z opłaty za przedszkole tzw czesnego i będą ponosić jedynie koszty wyżywienia.
W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od stycznia 2017 r. zniesiona została opłata za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Dzieci realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zostaną objęte państwową subwencją oświatową.
Od września 2017 r. zwolnienie z opłat będzie dotyczyło dzieci ur. w 2011 r.