SZANOWNI RODZICE

Z uwagi na wystąpienie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci /COVID-19/ oraz brak możliwości spełnienia wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.) zawieszam zajęcia w Przedszkolu nr 33 im. Kubusia Puchatka w Lublinie na czas od 6 maja do 8 maja 2020 roku.

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola nr 33
im. Kubusia Puchatka w Lublinie

Elżbieta Malinowska