Drodzy Rodzice

Informujemy, iż w bieżącym roku szkolnym

Przedszkole nr 33

im. Kubusia Puchatka w Lublinie

będzie pełniło dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu.

Rodzice dzieci uczęszczających do naszej placówki, którzy potrzebują w tym czasie opieki nad swoimi pociechami, mogą składać wnioski

w terminie od 9.05.2023 r do 26.05.2023 r.

Pobrany druk należy składać

w kancelarii lub u dyrektora przedszkola.

Rodzice potrzebujący opieki nad dzieckiem również

w sierpniu zgłaszają taką potrzebę w naszej placówce.

Dzieci z/do innych przedszkoli zgłaszane są przez dyrektora placówki macierzystej.

Liczba miejsc na dyżur w lipcu i sierpniu jest ograniczona. Pierwszeństwo mają dzieci z placówki macierzystej.

UWAGA:

 Rodzice posiadający zaległości w płatnościach za przedszkole

 nie będą mogli zapisać swojego dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny.