4 października grupy II i IV wybrały się na zwiedzanie Zamku Lubelskiego. Dzieci miały okazję przyjrzeć się i wysłuchać jak żyli ludzie pierwotni, gdzie i jak mieszkali pierwsi osadnicy, zapoznać się ze sztuką ludową. Pani przewodnik opowiedziała o strojach lubelskich, a także o legendzie Czarciej Łapy, która wzbudziła w dzieciach najwięcej emocji. Przy okazji każdy dzielny przedszkolak mógł dotknąć odcisku pozostawionego na legendarnym stole.