Dnia 28.09 grupa II uczestniczyła w wycieczce do Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Główny celem było zapoznanie dzieci z zawodem strażaka, jego zadaniami a także wykorzystywanym w czasie akcji sprzętem. Po takiej wycieczce wszystkie dzieciaki zgodnie przyznały, że ten zawód bardzo im się podoba, a niejedno dziecko w przyszłości chciałoby zostać strażakiem.