21 września dzieci z grupy III i V były na wycieczce w Muzeum Wsi Lubelskiej.
Po dojechaniu na miejsce przywitały nas przewodniczki, z którymi poznaliśmy warunki życia ludzi w dawnych czasach. Dzieci miały możliwość zwiedzenia wiatraka, chałup wraz z izbami, zagród i podwórek na których pasły się kozy, kury, kaczki, gęsi i króliki. Odwiedziły kuca, który przebywał na rehabilitacji.

Zobaczyły też zabytkową studnię, 300-letni kościółek, dworek dziedzica.

Dzięki tej wycieczce, dzieci mogły poczuć klimat starodawnej wsi lubelskiej.