29 marca w grupie II odbyły się warsztaty garncarskie. Dzieci miały okazję poznać właściwości gliny, działanie koła garncarskiego oraz samodzielnie wykonać swoje naczynie.