DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Przedszkole Nr 33 im. Kubusia Puchatka  w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony  internetowej https://p33.lublin.eu/

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:

Przedszkole nr 33 im. Kubusia Puchatka  w Lublinie, ul. Grażyny 10, 20-605 Lublin

tel: 81 5251955

e-mail: poczta@p33.lublin.eu

www.p33.lublin.eu

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 • Do budynku prowadzą 3 wejścia od. ul. Grażyny: dwa wejścia główne i wejście boczne od kuchni.
 • Do wejścia  głównego prowadzą schody trzystopniowe oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach z lewej strony. Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie, na zewnątrz.
 • Istnieje możliwość podjechania samochodem osobowym bezpośrednio przed wejście do budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 • Budynek jest jednopoziomowy.  W korytarzu nie ma wydzielonych stref kontroli. Brak przeszkód w poruszaniu się między salami.
 • Brak toalety dostosowanej do osób niepełnosprawnych. budynku nie ma windy.
 • Brak dostępu-podjazdu dla osób na wózkach.
 • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych .

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów i pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po uzgodnieniu z dyrektorem placówki.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.
 • W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu:

dyrektor Przedszkola nr 33 im. Kubusia Puchatka   Magdalena Król

Telefon: 81 5251955

e-mail: poczta@p33.lublin.eu

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.