INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ODBYCIA KWARANTANNY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, za pośrednictwem dyrektora placówki, informuje że:

Przedłużona została obowiązkowa kwarantanna dla Dzieci z grupy  I obecnych w przedszkolu dnia 09.11.2021 r. do dnia 19.11.2021r włącznie .

  • Szanowni Państwo Rodzice,

działając na podstawie § 1 ust.1   Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U. 2021, poz. 982 ze zm.), ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną,  a także na podstawie pozytywnej opinii  PPIS w Lublinie oraz za zgodą organu prowadzącego, z powodu potwierdzonego pozytywnego wyniku na obecność COVID-19 w placówce, zajęcia stacjonarne dla grupy I Przedszkolu nr 33 im. Kubusia Puchatka w Lublinie  zostają zawieszone od dnia 12.11.2021 r. do dnia 19.11.2021 r. – zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej.

Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi GIS oraz procedurami przeciwepidemicznymi, do Przedszkola nr 33 im. Kubusia Puchatka w Lublinie należy przyprowadzać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną takich jak: kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała itp.