Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, za pośrednictwem dyrektora placówki, informuje że:

Dzieci z grupy III obecne w przedszkolu 06.12 zostały  objęte obowiązkową kwarantanną do 16.12.2021 r.