Dzieci z grup II i V wraz z wychowawczyniami wykonały palmę i podarowały ją Duszpasterzom Parafii świętego Józefa.

Ksiądz Tomasz został poproszony przez dzieci o możliwość odwiedzenia Kościoła, na co chętnie się zgodził, a nawet poczęstował dzieci cukierkami. Dziękujemy.