Drodzy Rodzice!

Płatności za pobyt i wyżywienie wywieszane są w holu przedszkola, umieszczane na stronie internetowej przedszkola, widnieją również w dzienniku elektronicznym.

Płatności należy regulować do 10-go każdego miesiąca, na indywidualny numer konta przypisany do każdego dziecka (8 ostatnich cyfr konta bankowego)