Szanowni Rodzice,  informujemy, że w związku z wejściem w życie Uchwały Nr 13/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 roku zmieniającej uchwałę nr 1172/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 16 września 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe, następują zmiany w zakresie terminu miesięcznego wnoszenia opłat przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych.

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 stycznia 2019 roku opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego będą dokonywane „z dołu” czyli  po zakończeniu danego miesiąca.

Oznacza to, że za pobyt w Przedszkolu Państwa Dziecka w miesiącu STYCZNIU 2019 roku zapłaty dokonacie w miesiącu LUTYM 2019 roku po uwzględnieniu faktycznego czasu obecności oraz nieobecności Dziecka w Przedszkolu w miesiącu styczniu 2019 roku. Wysokość opłaty jaka należy wnieść będzie podana w dotychczas przyjęty sposób.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o niedokonywanie wpłat  w miesiącu styczniu 2019 roku oraz zlikwidowanie na swoich kontach bankowych stałych zleceń opłat za przedszkole, po to by nie było błędnych wpłat.