Przedszkole nr 33 im Kubusia Puchatka
ul. Grażyny 10, 20-605 Lublin
serdecznie zaprasza
do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym z okazji 93. urodzin Kubusia Puchatka

„Urodziny Kubusia Puchatka świętujemy,
piękne kartki z życzeniami mu ślemy”

14 października w 1926 roku wydano książkę opisującą losy sympatycznego misia i jego przyjaciół: Prosiaczka, Królika, Sowy, Kłapouchego, Mamy Kangurzycy i Maleństwa oraz Krzysia.
Wszystko zaczęło się jednak w 1921 roku, kiedy to Alan Alexander Milne podarował swojemu rocznemu synowi misia-maskotkę. To właśnie dzięki tej zabawce powstała postać słynnego misia. Opisywanie jej przygód zapoczątkowane zostało w książce „Kubuś Puchatek”. Losy Puchatka i jego przyjaciół uwielbiają nie tylko maluchy na całym świecie, ale także dorośli.
Kubuś Puchatek w tym roku świętuje 93. urodziny. Z tej okazji, jak co roku, w naszym Stumilowym Lesie wyprawiamy huczne przyjęcie. Kubusiowi byłoby bardzo miło gdyby przedszkolaki podarowały mu kolorowe kartki z życzeniami, bo przecież ”… cała rzecz w tym by mieć trochę troski, trochę względów o innych…” A.A.Milne

REGULAMIN KONKURSU
Cele konkursu:

 • przybliżenie najmłodszym postaci Kubusia Puchatka
 • inicjowanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci poprzez przedstawienie sylwetki Kubusia Puchatka jako bohatera literackiego
 • rozwijanie sfery emocjonalnej (empatii) i społecznej
 • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych
 • rozwijanie umiejętności manualnych dzieci
 • kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej
  Uczestnicy konkursu:
  Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat.

Prace konkursowe:

 • zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie kartki urodzinowej dla Kubusia Puchatka,
 • technika wykonania pracy jest dowolna,
 • format prac A4 lub A5,
 • prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie przez dzieci,
 • każdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę,
 • placówka biorąca udział w konkursie może dostarczyć maksymalnie 6 prac,
 • do każdej zgłoszonej pracy należy dołączyć oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 1),
 • praca biorąca udział w konkursie musi na odwrocie zawierać metryczkę (imię i nazwisko autora pracy, wiek, imię i nazwisko nauczyciela, nazwa i adres placówki, telefon, adres e-mail)(załącznik nr 2),
 • udział w konkursie jest jednoznaczny z przekazaniem praw autorskich na rzecz Organizatora. Prace nie będą zwracane Autorom.

Termin dostarczenia prac i wyniki:

Prace konkursowe należy dostarczyć najpóźniej do dnia 15 listopada 2019r.
Adres:
Przedszkole nr 33 im. Kubusia Puchatka
ul. Grażyny 10
20-605 Lublin

Prace dostarczone po terminie, nie będą oceniane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 listopada 2019 roku. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie dostępna na stronie internetowej przedszkola http://p33.lublin.eu, bliżejprzedszkola.pl, zwycięzcy zostaną również powiadomieni mailowo na podany w metryczce pracy adres e-mail.

Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatorów, w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 lata oraz 5-6 lat.

W każdej grupie wiekowej zostaną wyłonione miejsca (I, II, III).

Przy ocenie prac brane pod uwagę będą: samodzielność wykonania, pomysłowość, stopień trudności wybranej techniki oraz staranność i estetyka wykonania.

W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane dyplomy i nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia. Nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe dla laureatów zostaną wysłane pocztą na adres zwycięskich placówek.
Pozostali uczestnicy otrzymają pocztą elektroniczną dyplomy dla dzieci i list gratulacyjny dla nauczyciela – do 6 grudnia 2019r.

Po zakończeniu konkursu zostanie zorganizowana wystawa nadesłanych prac, którą będzie można oglądać do końca grudnia 2019 w siedzibie Przedszkola nr 33 im. Kubusia Puchatka w Lublinie, ul. Grażyny 10.

Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Osoby odpowiedzialne za przebieg konkursu:
Dominika Machnica tel.: 724-661-010
Bogumiła Przech tel.: 503-008-825