Dzieci z Przedszkola nr 33 im. Kubusia Puchatka w Lublinie, 19 listopada świętują Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF

Nasze przedszkole bierze udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. 20 listopada to wyjątkowa data — rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich prawa.

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, pwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają jew prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnyminiebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą.

Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to,aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka włączyły się także placówki edukacyjne w Polsce. Szkoły i przedszkola zdecydowały się uczcić rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Do akcji przystąpiło także nasze Przedszkole które w ramach tego dnia #dlakażdegodziecka zabarwiło się całe na niebiesko. Dzieci solidarnie przyszły ubrane w barwy UNICEF, dodatkowo oglądaliśmy prezentacje i filmy edukacyjne dotyczące Praw Dziecka, graliśmy w memory, by utrwalić w pamięci swoje prawa, oraz wykonywaliśmy zadania w specjalnych zeszytach i na kartach pracy przygotowanych przez UNICEF.