DRODZY RODZICE:

Z  radością informuję Państwa, że od najbliższego poniedziałku tj. 11 maja 2020 roku nasze przedszkole wznawia działalność.

Wymagania określone w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli zostały spełnione.

Ponieważ zagrożenie koronawirusem nie minęło, na razie musimy zmienić wiele warunków związanych z pobytem dzieci w przedszkolu. Chcemy zapewnić dzieciom, Państwu oraz wszystkim pracownikom przedszkola jak największe bezpieczeństwo w tym zakresie.

Będzie to jednak wymagało od nas wszystkich wzmożonej dyscypliny i przestrzegania ustalonych w placówce specjalnych procedur działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 wywołujących chorobę COVID-19.

Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje  związane z pobytem dzieci w przedszkolu

 1. Zgodnie z wytycznymi GIS w sali będzie mogło przebywać do 11 osób ( w tym opieka i dzieci).
 2. Do przedszkola przyjmiemy wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.
 3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 4. Dzieci będą przyjmowane dopiero po zmierzeniu im przez pracowników przedszkola temperatury ciała.
 5. Dzień przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola prosimy powiadomić  mailowo poczta@p33.lublin.eu do godz. 12.00 o planowanym pobycie, podając imię i nazwisko dziecka, planowane godziny pobytu, prosimy oczekiwać oczekuj na maila zwrotnego do godz. 13, informującego, czy dziecko zostanie przyjęte (decyduje ilość miejsc, wytyczne MEN dają preferencje przyjęcia dziecka do przedszkola obydwojga rodziców pracujących poza domem.)
 6. Ze względu na konieczność mycia lub dezynfekowania wszystkich powierzchni i przedmiotów, dziecko będzie korzystało tylko z ustalonych zabawek oraz z przedmiotów, które mogą być zdezynfekowane. Każde dziecko będzie miało wydzieloną swoją przestrzeń do zabawy indywidualnej (w salach znajduje się ograniczona liczba zabawek (nie ma dywanów, pluszaków, puzzli, zabawek, których nie można zdezynfekować). Mając na względzie jednak potrzeby dzieci mamy prośbę o wyposażenie swoich pociech w karimaty, które pozwolą dziecku bezpiecznie i przyjemnie bawić się na podłodze i zapewnią mu wydzieloną tylko dla niego przestrzeń.
 7. Prosimy o ubranie  dziecka w wygodną odzież, by nie miało problemu z samodzielnym ubieraniem i rozbieraniem się.
 8. Prosimy o przyniesienie do przedszkola małej podpisanej butelki wody, ubrania na zmianę, (ewentualne dodatkowe bluzy, ogrzewanie w przedszkolu jest już wyłączone).
 9. Przyprowadzając i odbierając dziecko z placówki jesteście Państwo zobowiązani do zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczek lub okrycia wierzchniego typu szalik oraz do dezynfekcji rąk (przedszkole nie zapewnia rękawiczek jednorazowych, ale zapewnia płyny dezynfekujące).
 10. Dziecko w przedszkolu nie musi mieć zasłoniętej buzi i nosić maseczki ochronnej.
 11. Pracownicy przedszkola zajmujący się dziećmi także nie muszą stosować tego typu zabezpieczeń. Jedynie w kontaktach z Państwem będą zakładali wymagane zabezpieczenia  tj. maseczki, przyłbice i rękawice.
 12. Podczas pobytu dzieci w przedszkolu będą realizowane głównie zadania opiekuńcze, ale także zadania edukacyjne. Z dziećmi, które w dalszym ciągu pozostaną w domach nauczyciele będą prowadzili edukację zdalną. Dzieci będą miały możliwość pobytu w  przedszkolnym ogrodzie.
 13. Dzieci nie będą w swojej grupie i ze swoimi paniami ( grupa łączona w zależności od czasu pobytu dziecka). 
 14. W przedszkolu będzie prowadzone żywienie dzieci na dotychczasowych zasadach.
 15. Jeżeli podczas pobytu w przedszkolu u dziecka pojawiłyby się niepokojące objawy chorobowe, dziecko zostanie umieszczone w odosobnionym pomieszczeniu – izolatce. Nauczyciele mają wówczas obowiązek pilnego powiadomienia Państwa o tym, a Wy natychmiastowego (max około 1 godziny) odebrania dziecka z przedszkola. W związku z powyższym konieczne jest podanie aktualnych numerów telefonu obydwojga rodziców.
 16. Ponowne przyprowadzenie takiego dziecka do przedszkola może się odbyć dopiero po pisemnym oświadczeniu lekarza  o stanie zdrowia dziecka.
 17. Jesteście Państwo również zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia przedszkola o fakcie zaobserwowania u dziecka lub domownika objawów chorobowych wskazujących na zarażenie koronawirusem.
 18. W stosunku do pracowników przedszkola, innych dzieci i rodziców będzie obowiązywał dystans społeczny wynoszący min 2 m.
 19. Wejście do przedszkola będzie stale zamknięte. Wydelegowany pracownik przedszkola, będzie odprowadzał dziecko do szatni i sali.
 20. Proszę o przypomnieniu dziecku podstawowych zasad higieny takich jak: częste mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust i niepodawanie ręki na powitanie. Powiedzcie dziecku, że jego ulubione zabawki powinny zostać w domu, rozmawiajcie o tym jak będzie wyglądał pobyt w przedszkolu i dlaczego te wszystkie zasady są ważne.
 21. GIS nie zaleca stosowania środków do dezynfekcji rąk przez dzieci, zwłaszcza do 6. roku życia. Wynika to z możliwości wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych, przede wszystkim reakcji uczuleniowych. Produkty biobójcze, z uwagi na swój skład chemiczny, nie są przeznaczone typowo dla dzieci, dlatego będą one często myły ręce wodą z mydłem

Drodzy Rodzice, wierzę, że wspólnie damy sobie radę z nową sytuacją, przetrwamy ten trudny czas w zdrowiu i szybko wrócimy do ciepła „Kubusiowego przedszkola”, czego życzę Państwu, dzieciom oraz wszystkim moim pracownikom.  

Elzbieta Malinowska

Dyrektor przedszkola