INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ODBYCIA KWARANTANNY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, za pośrednictwem dyrektora placówki, informuje że:

Dzieci z grupy II zostały  objęte obowiązkową kwarantanną w okresie

od 24 stycznia 2022 r do:

  • Dzieci ostatni dzień obecne 17.01 – do 27.01.2022
  • Dzieci ostatni dzień obecne 18.01 – do 28.01.2022

Szanowni Państwo Rodzice,

Dla dzieci, które w dniach 17-18 stycznia były nieobecne w przedszkolu, zajęcia będą odbywać się w formie stacjonarnej.

Ze względu na zorganizowanie prawidłowej pracy placówki i zapewnienie opieki obecnym dzieciom, praca zdalna dla dzieci objętych kwarantanną nie będzie prowadzona.

Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi GIS oraz procedurami przeciwepidemicznymi, do Przedszkola nr 33 im. Kubusia Puchatka w Lublinie należy przyprowadzać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną takich jak: kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała itp.