INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ODBYCIA KWARANTANNY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, za pośrednictwem dyrektora placówki, informuje że:

Dzieci z grupy III zostały  objęte obowiązkową kwarantanną w okresie od 19 stycznia 2022 r do:

  • Dzieci ostatni dzień obecne 11.01 – do 21.01.2022
  • Dzieci ostatni dzień obecne 12.01 – do 22.01.2022
  • Dzieci ostatni dzień obecne 13.01 – do 23.01.2022

Informacja nie dotyczy dzieci zaszczepionych przeciwko COVID-19 (od podania drugiej dawki musi upłynąć 2 tygodnie) oraz dzieci ozdrowieńców (status ozdrowieńca aktualny jest przez 6 m-cy)

Zasiłek opiekuńczy można otrzymać w razie konieczności opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat w sytuacjach ściśle określonych w przepisach, m.in. w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko. Przez zamknięcie placówki rozumie się zamknięcie całej placówki, a także zamknięcie np. klasy lub grupy  przedszkolnej. Zamknięcie placówki jest nieprzewidziane, jeśli ubezpieczony dowiedział się o nim w terminie krótszym niż 7 dni przed jej zamknięciem. Zasiłek opiekuńczy za opiekę nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 przysługuje maksymalnie przez 60 dni w roku kalendarzowym.

Informacja w sprawie zawieszenia zajęć w grupie III

Szanowni Państwo Rodzice,

działając na podstawie § 1 ust.1   Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U. 2021, poz. 982 ze zm.), ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną,  a także na podstawie pozytywnej opinii  PPIS w Lublinie oraz za zgodą organu prowadzącego, z powodu potwierdzonego pozytywnego wyniku na obecność COVID-19 w placówce, zajęcia stacjonarne dla całej grupy III w Przedszkolu nr 33 im. Kubusia Puchatka w Lublinie  zostają zawieszone od dnia 20.01.2022 r. do dnia 21.01.2022 r. włącznie.

Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi GIS oraz procedurami przeciwepidemicznymi, do Przedszkola nr 33 im. Kubusia Puchatka w Lublinie należy przyprowadzać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną takich jak: kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała itp.