14 września odbył się pierwszy z cyklu koncertów muzycznych w naszym Przedszkolu. Koncert nosił tytuł „Mały Meloman” i podczas spotkania z muzykami, dzieci dowiedziały się jak należy ubierać się do Filharmonii, jak właściwie się w niej zachowywać, oraz poznały budowę i brzmienie wiolonczeli.