Szanowni Państwo Rodzice,
działając na podstawie § 1 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021, poz. 982 ze zm.), ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, a także na podstawie pozytywnej opinii PPIS w Lublinie oraz za zgodą organu prowadzącego, z powodu potwierdzonego pozytywnego wyniku na obecność COVID-19 w placówce, zajęcia stacjonarne dla grupy I w Przedszkolu nr 33 im. Kubusia Puchatka w Lublinie zostają zawieszone na okres od dnia 25.10.2021 r. do dnia 29.10.2021 r. Zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej.

Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi GIS oraz procedurami przeciwepidemicznymi, do Przedszkola nr 33 im. Kubusia Puchatka w Lublinie należy przyprowadzać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną takich jak: kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała itp.