Szanowni Rodzice !
Można już podpisywać umowy na rok szkolny 2017/2018.
Prosimy o dokładne sprawdzenie przy podpisywaniu wszystkich danych osobowych i zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
Przypominamy , że dzieci 6-letnie zwolnione są z opłat za czesne.
Do podpisania umów konieczne są też numery dowodów osobistych rodziców.