Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, za pośrednictwem dyrektora placówki, informuje że:
Dzieci z grupy I
Zostały objęte obowiązkową kwarantanną w okresie od 23.10.2021-
• Dzieci, które ostatni dzień obecności w przedszkolu miały 19.10.2021 r – do 29.10.2021
• Dzieci, które ostatni dzień obecności w przedszkolu miały 20.10.2021 r – do 30.10.2021
• Dzieci, które ostatni dzień obecności w przedszkolu miały 21.10.2021 r – do 31.10.2021

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ODBYCIA KWARANTANNY

 • W tym okresie dziecko powinno pozostawać pod adresem zamieszkania w odosobnieniu od osób innych niż stali domownicy.
 • W okresie odbywania kwarantanny zakazane jest opuszczanie przez dziecko miejsca jej odbywania, a także przyjmowania pod tym adresem jakichkolwiek osób spoza stałych domowników. W przypadku dzieci, odpowiedzialność za dopełnienie tych obowiązków ponosi osoba sprawująca prawną pieczę lub opiekun faktyczny.
 • Za naruszenie obowiązku kwarantanny lub izolacji może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna w wysokości do 30 OOO zł.
 • Domownicy  dziecka  objętego  kwarantanną nie  są  objęci  obowiązkiem  jej  odbywania   razem z dzieckiem.
 • W okresie kwarantanny należy stale monitorować stan zdrowia dziecka, w tym wykonywać pomiar temperatury ciała co najmniej dwa razy dziennie.
 • Gdy pojawią się dolegliwości, należy skontaktować się telefonicznie z lekarzem pierwszego kontaktu, uprzedzając, że dziecko przebywa na kwarantannie, ze względu na kontakt z osobą chorą na COVID-19.
 • W przypadku uzyskania przez dziecko objęte kwarantanną POZYTYWNEGO WYNIKU BADANIA w kierunku COVID -19, dziecko zostaje  automatycznie  objęte obowiązkiem  odbycia  IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH, a jego domownicy są zobowiązani do poddania się kwarantannie.
 • Decyzji o nałożeniu kwarantanny nie wydaje się. Informacja o objęciu dziecka kwarantanną została wprowadzona do systemu teleinformatycznego, do którego mają dostęp m.in. ZUS i KRUS.

• +48 22 10 43 705 to numer, z którego nadawany jest komunikat o objęciu kwarantanną osób, których dane zostały wprowadzone do systemu teleinformatycznego i został na nich nałożony obowiązek odbycia kwarantanny.

 • Zainstalowanie Aplikacji Kwarantanna Domowa jest obowiązkowe.
 • W razie jakichkolwiek problemów technicznych osoby korzystające z aplikacji mogą zadzwonić na przygotowaną dla nich specjalną infolinię+ 48 22 165 57 44.
 • Szczegółowe informacje dotyczące kwarantanny, zasiłku opiekuńczego, itp. można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu całodobowej infolinii dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia

+ 48 222 500 115.

 • Inspekcja Sanitarna nie będzie podejmowała z Państwem dodatkowego kontaktu w sprawie kwarantanny dziecka.
 • Z Inspekcją Sanitarną należy kontaktować się wyłącznie za pośrednictwem podanych powyżej numerów telefonów oraz za pośrednictwem strony internetowej www.gov.pl, a następnie

,,Kwarantanna – zgłoszenia przez formularz online”.

 • Powyższa informacja nie dotyczy dzieci zaszczepionych przeciwko COVID-19.