DRODZY RODZICE

Z powodu bardzo dużego wzrostu zakażeń COVID-19, działając zgodnie z Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, jak również zgodnie z Procedurą p/covidową oraz wieloma Apelami Ministra Edukacji Narodowej, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Wojewody Lubelskiego i Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania – zawieszam wszystkie formy zajęć dla dzieci dodatkowo płatnych (warsztaty, wycieczki, teatrzyki na żywo, zajęcia z CRD i inne) – od 22.10.2021 r. do 12.11.2021 r.

Jednocześnie informuję Państwa, że w okresie od 22.10.2021 r. do 12.11.2021 r. rodzic/opiekun przyprowadza/odbiera dziecko w holu I lub II od pracownika przedszkola, pamiętając o zachowywaniu wszystkich procedur (dezynfekcja rąk, osłona ust i nosa, dystans min. 1,5 m, zwracanie uwagi na ilość osób przebywających w holu).

Naszym celem jest dbanie o bezpieczeństwo oraz zdrowie dzieci i pracowników placówki, a także minimalizowanie ryzyka zakażenia chorobą Sars-Cov-2.

Z poważaniem – dyrektor Magdalena Król