3 marca do naszego przedszkola przyszedł podejrzany e-mail z informacja o ładunku wybuchowym. Ze względu na niskie prawdopodobieństwo wiarygodności, Policja podjęła decyzję o nieewakuowaniu dzieci i pracowników z budynku.

Przedszkole zostało przeszukane przez Policję w celu wyeliminowania podejrzanych ładunków. Alarm okazał się fałszywy. Na tym akcję zakończono.