10 października obchodziliśmy Dzień Drzewa. W tym dniu dzieci z grupy IV odbyły zajęcia w ogrodzie przedszkolnym. Oglądaliśmy różne drzewa rosnące w naszym najbliższym otoczeniu, rozmawialiśmy o różnicach w ich wyglądzie, przyjrzeliśmy się dokładnie budowie drzewa oraz staraliśmy się rozpoznać poszczególne gatunki drzew w naszym ogrodzie. Zerówkowiczom poszło świetnie odnalezienie i nazwanie poszczególnych liści i owoców klonu, kasztana, jabłoni i leszczyny tureckiej, dostrzegli, że każde z nich ma inną korę, a po powrocie do przedszkola wykonali ilustrację jesiennego drzewa techniką frotażu, za pomocą zebranych przez siebie liści. Prace zostały wyeksponowane na grupowej tablicy.

Dodatkowo ten dzień miał na celu uświadomienie dzieciom roli drzew w przyrodzie i ich znaczenia w życiu człowieka, kształtowanie więzi z przyrodą i pozytywnego stosunku do niej oraz propagowanie idei ochrony przyrody.