6:00-8:00 Gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy,

Gry i zabawy rozwijające zainteresowania dzieci,

Zajęcia rozwijające plastycznie,

Gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy,

Zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny, społeczny,

Praca indywidualna z dziećmi

Realizacja Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego:
8:00-9:00 Czynności organizacyjne, samoobsługowe, opiekuńcze.
8:30-9:00 ŚNIADANIE
9:00-9:30 (młodsze),

9:00-10:00 (starsze)

Zajęcia dydaktyczne wg programu
9:30-10:30 Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela
10:00-10:15 DRUGIE ŚNIADANIE
10:30-12:00 Spacery, Zajęcia w ogrodzie przedszkolnym (gry i zabawy ruchowe,  obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i itp.)
12:00-13:00 Czynności samoobsługowe,  organizacyjne, opiekuńcze, inne.
12:00-12:30 OBIAD
13:00-14:30
  • młodsze – odpoczynek-zajęcia relaksacyjne ( słuchanie bajek, muzyki, zabawy relaksacyjne),
  • starsze – zajęcia dodatkowe, praca indywidualna, praca wyrównawcza.
14:30-15:00 PODWIECZOREK
14:30-16:00 Gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy,

Gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem,

Zajęcia rozwijające plastycznie i teatralnie,

Gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy,

Pobyt na powietrzu

Zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny, społeczny,

Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.