Od września nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Edukacji Logopedycznej. Tworzy go  grupa Wolontariuszy przeszkolonych w zakresie bajkoterapii, arteterapii, muzykoterapii, emisji głosu, choreoterapii.  Ochotnicy raz w miesiącu prowadzą zajęcia w każdej grupie wiekowej w każdej z wymienionych form. Zajęcia te uatrakcyjniają ofertę przedszkola, sprzyjają rozwojowi dzieci, usprawniają różne sfery funkcjonowania dzieci ( emocjonalną, poznawczą motoryczną). Spotkania w formie wolontariatu odbywać się będą do lutego 2016 r