Szanowni Państwo,

W związku z informacją z dnia 8.04.2021 przekazaną przez Premiera RP oraz Ministra Zdrowia, przedłużono ograniczenie do dnia 18 kwietnia b.r funkcjonowania przedszkoli. z wyłączeniem dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 (w tym służb porządkowych w trakcie wykonywania zadań służbowych). Rodziców, którzy są uprawnieni korzystać z opieki prosimy o zgłaszanie do sekretariatu potrzeby zapewnienia dziecku opieki do piątku 09.04.2021 do godz. 14:00 ze względu na zaplanowanie i zapewnienie żywienia.

Stosowny wniosek do pobrania u wychowawcy lub w sekretariacie.

Informujemy także, że zajęcia dydaktyczne dla dzieci przebywających w domach będą realizowane przez nauczycieli z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.